معاون رییس جمهور: با نشر اخبار جعلی، صرفا مردم صدمه پذیرتر می شوند

به گزارش بهمن معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور به انتشار خبری با عنوان «استعفای وزیر بهداشت» واكنش نشان داد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، علیرضا معزی در توییتر نوشت:
خبر جعلی استعفای وزیر بهداشت بارها تكذیب شد اما میل بیمارگونه به تولید فیك نیوزها پابرجا می باشد. كرونا تهدیدی برای همه ی شهروندان است و با نشر اخبار جعلی، صرفا مردم، صدمه پذیرتر می شوند. این دیگر مسأله ای محدود به دولت نیست، از جنگ روانی با شهروندان معمولی دست بردارید.