۷۷ درصد مردم دلگان در انتخابات مجلس شركت كردند

به گزارش بهمن ایسنا/سیستان و بلوچستان فرماندار دلگان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: از تعداد ۳۹ هزارو ۶۶۹ نفر واجدین شرایط شركت در انتخابات دوم اسفند ماه ۳۰ هزارو۴۳۷ نفر شامل ۱۴ هزارو۵۵۷ نفر از آقایان و ۱۵ هزارو۸۸۰، نفر از زنها، به ترتیب با درصد مشاركت ۴۸ درصد و ۵۲ درصد در ۴۹ شعبه ثابت و سیار ستاندن رای شركت نموده اند كه بیشترین سن رای دهندگان با نه هزارو۲۵۸ نفر مربوط به سن ۲۵ تا ۳۵ سال بوده است كه نشان از امید و نگاه عمیق سیاسی جوانان به مقوله حضور و مشاركت می باشد و همین طور تعداد ۴۴ رای مربوط به افراد بالای ۹۵ سال سن بوده است.
مجتبی شجاعی در گفت و گو با ایسنا اضافه كرد: تعداد ۶ هزارو۶۷۰ رای مربوط به سنین ۱۸ تا ۲۵ سال، ۹ هزارو۲۵۸ رای مربوط به سنین ۲۵ تا ۳۵ سال، شش هزارو۷۷۷ رای مربوط به سنین ۳۵ تا ۴۵ سال، سه هزارو۷۴۳ رای مربوط به سنین ۴۵ تا ۵۵ نفر، تعداد یكهزارو ۹۲۴ رای مربوط سنین ۵۵ تا ۶۵ سال، تعداد یكهزارو ۲۸۷ رای مربوط به سنین ۶۵ تا ۷۵ سال، تعداد ۵۱۹ رای مربوط به سنین ۷۵ تا ۸۵ سال، تعداد ۲۰۹ رای مربوط به سنین ۸۵ تا ۹۵ سال و در نهایت تعداد ۴۴ رای مربوط به سنین بالای ۹۵ سال بوده است.
وی بیان كرد: تعداد ۱۳ دوره آموزشی ویژه حدود ۳۵۰ نفر عوامل اجرایی در دو بخش مركزی و جلگه چاه هاشم برگزار شد و تعداد ۴۷۰ نفر نیروهای انتظامی و بسیجی نیز امنیت انتخابات در شعب ستاندن رای را بر عهده داشتند.
شجاعی ضمن تقدیر از ستاد انتخابات استان، هیاتهای نظارت و بازرسی استان و عوامل قضایی انتظامی و امنیتی و سپاه پاسداران گفت: هر افتخاری كه در این ۴۱ سال به دست آوردیم به نحوی نشات گرفته از صندوق رأی بوده كه بزرگترین دستاورد انقلاب است و انتخابات ۲ اسفند هم از این امر مستثنا نیست و می تواند منشاء امید برای آینده كشور باشد.

منبع: