روز جشن ملی ؛ بازتاب بیانات مقام معظم رهبری در خبرگزاری روسی اسپوتنیك

به گزارش بهمن بیانات مقام معظم رهبری بعد از مشاركت در انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد توجه خبرگزاری روسی اسپوتنیك قرار گرفت.
به گزارش بهمن به نقل از مهر، بیانات مقام معظم رهبری بعد از مشاركت در انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد توجه خبرگزاری روسی «اسپوتنیك» قرار گرفت. بر طبق این گزارش، این خبرگزاری بخش هایی از بیانات مقام معظم رهبری طی بامداد امروز را منتشر نمود. اسپوتنیك اعلام نمود: رهبر انقلاب اسلامی ایران، انتخابات مجلس شورای اسلامی را متضمن منافع ملی این كشور دانستند. این رسانه روسی همینطور تاكید كرد: رهبر انقلاب اسلامی ایران بر ضرورت مشاركت گسترده مردم در انتخابات تاكید كردند.