مدیر مخابرات منطقه كردستان: فراهم كردن تمهیدات لازم در برگزاری هرچه بهتر انتخابات مجلس نقش بسزایی دارد

به گزارش بهمن ایسنا/كردستان مدیر مخابرات منطقه كردستان اظهار داشت: فراهم كردن تمهیدات لازم در برگزاری هرچه بهتر انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران، نقش بسزایی دارد.
آزاد حكمت در جلسه هماهنگی با كمیته انتخابات، ضمن تاكید بر اهمیت اتخاذ تمهیدات لازم در جهت عدم بروز مشكل ارتباطی و مخابراتی در بازه زمانی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند ماه سالجاری اظهار نمود: با تلاش همكاران و برنامه ریزیهای فنی تمامی زیرساختهای مخابراتی در این خصوص فراهم شدهاست.
وی در این نشست كه با حضور اعضای كمیته انتخابات متشكل از شورای مدیران و كارشناسان حوزه دیتا و فناوری اطلاعات در سالن جلسات مخابرات منطقه برگزار شد، تست پوششدهی سامانههای مخابراتی در نقاط مختلف استان، تست تجهیزات و رفع مشكل دستگاهها و سیستمهای مخابراتی، تشكیل و استقرار اكیپ فنی جهت رفع خرابی در صورت بروز مشكل و… را همچون اقدامات و فعالیت های مخابرات در این خصوص اعلام نمود و عنوان كرد: آماده باش كارگزاران روستایی و حضور در محل كار در زمان برگزاری انتخابات، ایمن سازی شبكه و آمادگی برای دفاع سایبری، افزایش پهنای باند برای پاسخ گویی به نیازهای انتخاباتی وسرویس دستگاههای تغذیه برق دفاتر مخابرات روستایی را از دیگر برنامه های مخابرات منطقه استان كردستان است.
حكمت با اشاره به فراهم شدن زیرساختهای مخابراتی برای برگزاری انتخابات اضافه كرد: با تمهیدات انجام شده تمام شهرهای استان تحت پوشش شبكه دیتای مخابرات منطقه هستند.
وی افزود: شرایط لازم برای تحت پوشش قرار گرفتن شعبههای دریافت رای شامل شعبههای ثابت و سیار به شبكههای ارتباطی و مخابراتی مهیا شده است.
در ادامه این جلسه اعضای كمیته نظرات خویش را جهت پیشبرد اهداف مخابراتی در جهت برگزاری انتخابات بدون مشكل به لحاظ فنی ومخابراتی اعلام نمودند و در انتها مقرر گردید؛ كه مدیران ستادی و روسای ادارات مخابرات در شهرستانهای تابعه، روز انتخابات در حوزههای خود (آماده باش) داشته باشند.