گزارش توییتری ظریف از كنفرانس امنیت مونیخ

بهمن: وزیر امور خارجه در توییتی به تشریح موضوعات گفت وگوهای خود با همتایانش در كنفرانس امنیتی مونیخ پرداخت.

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، محمدجواد ظریف، روز یكشنبه در توییتی نوشت: خلاصه سه روز حضور در مونیخ این بود كه من با همتایان خود از سراسر جهان و بسیاری دیگر از مقامات، اندیشكده ها، سازمان های نهاد مردمی و نمایندگان رسانه ها در حاشیه كنفرانس امنیتی مونیخ دیدار كردم و درباب پیشبرد صلح و تنش زدایی در منطقه از فراتر از آن صحبت كردم.

منبع: