در دیدار وانگ یی و ظریف انجام شد؛ تقدیر چین از ایران درباب واكنش به ویروس كرونا

بهمن: وزیر امور خارجه چین در حاشیه كنفرانس امنیتی مونیخ با همتای ایرانی خود دیدار كرده و از واكنش تهران در برخورد با ویروس كرونا تقدیر كرده است.
به گزارش بهمن به نقل از شینهوا، «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در حاشیه كنفرانس امنیتی مونیخ با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دیدار كرده و از واكنش این كشور به گسترش ویروس كرونا تقدیر كرده است. وزیر امور خارجه چین خطاب به ظریف گفته است: شما نخستین وزیر امور خارجه هستید كه از زمان آغاز انتشار این ویروس، با مردم چین همدردی كردید، كه بازتاب دوستی عمیق بین مردم دو كشور است.

منبع: