سازمان فضایی در اطلاعیه ای اعلام كرد تحقق بیشتر از ۹۵ درصد از اهداف طرح ریزی شده برای پرتاب ظفر ۱

به گزارش بهمن سازمان فضایی ایران در اطلاعیه ای ضمن تشریح فرایند پرتاب ماهواره ˮظفر ۱ˮ اعلام نمود: با عنایت به تحقیقاتی بودن فرایند پرتاب و تحقق بیشتر از ۹۵ درصد از اهداف طرح ریزی شده، بنابراین فرایند پرتاب موفق بوده است.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، سازمان فضایی ایران در این اطلاعیه آورده است: “ماهواره ظفر با ماهواره بر سیمرغ در روز یكشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۹: ۱۵ از پایگاه پرتاب حضرت امام خمینی (ره) پرتاب شد. پس از عملكرد موفق مرحله اول و جدایش مطلوب مرحله دوم، ماهواره بر و ماهواره به ارتفاع بیشتر از ۵۴۰ كیلومتر با سرعت بیشتر از ۶۵۰۰ متر بر ثانیه رسید.

‏۱) حین پرتاب: ماهواره ظفر به مدت ۸ دقیقه، اطلاعات موقعیت خود و سرعت حركت را ارسال كرد كه با كمك سه ایستگاه (یك ایستگاه سیار در پایگاه پرتاب و ایستگاه های قشم و بوشهر) دریافت شد.

‏۲) عمل جدایش توسط ماهواره تشخیص داده شد و ضمن پیوستگی در ارسال داده های موقعیت، داده های مانیتورینگ ماهواره شامل داده های سلامت تمام تجهیزات، حسگرها، وضعیت باس ها و مدیریت مودهای ماهواره به مدت ۶ دقیقه و ۴۵ ثانیه، از راه لینك تله متری ماهواره ارسال و در ایستگاه قشم دریافت شد.

‏۳) موتور مرحله اول ماهواره بر:
مدت زمان كاركرد: ۱۰۲ ثانیه، سرعت: ۲۴۰۰ متر بر ثانیه، ارتفاع: حدود ۸۵ كیلومتر، عملكرد: موفق

‏۴) موتور مرحله دوم:
مدت زمان كاركرد: ۳۷۳ ثانیه، سرعت: حدود ۶۵۰۰ متر بر ثانیه، ارتفاع: ۵۴۱ كیلومتر، رفع مشكل حرارتی پرتاب قبلی

مشاهده ایراد در عملكرد سیستم پیشرانش در ثانیه های نهایی پرواز و عدم دستیابی به سرعت ۷۴۰۰ متر بر ثانیه

نتیجه) با عنایت به تحقیقاتی بودن فرایند پرتاب و تحقق بیشتر از ۹۵ درصد از اهداف طرح ریزی شده، بنابراین فرایند پرتاب موفق بوده است.

۵) ماهواره: ارتباط ماهواره با ایستگاه ها به مدت ۱۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه و دریافت داده های موقعیت، صحت عملكرد تجهیزات و ماهواره

نتیجه) با عنایت به عملكرد صحیح ماهواره و تجهیزات آن در شرایط خلا و فضا، مأموریت در این مرحله كاملا موفق بوده و عملا ۵۴ تجهیز از ۸۶ تجهیز، دارای سابقه عملكردی در فضا شدند.”