كدخدایی: طرح شفافیت تامین مالی كارهای انتخاباتی با شرع مقدس و قانون اساسی مغایرت ندارد

بهمن: سخنگوی شورای نگهبان از عدم مغایرت طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی كارهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و قانون اساسی آگاهی داد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، عباسعلی كدخدایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی كارهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام گردید.»

منبع: