با حضور وزیر صنعت انجام شد بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی در كمیسیون اقتصادی

بهمن: نایب رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی در جلسه این كمیسیون با وزیر صنعت آگاهی داد.
عامر كعبی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، قائم مقام وی در امور بازرگانی، نمایندگان اتاق های اصناف، بازرگانی، تعاون و نیروی انتظامی در جلسه كمیسیون اقتصادی اظهار داشت: در این نشست كلیات و جزئیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی كشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بگفته وی، بر طبق این طرح، قانون نظام صنفی متناسب با شرایط اقتصادی كشور اصلاح و زمینه كمك به تولیدكنندگان، پرداخت تسهیلات به واحدهای تجاری و تولیدی و رفع موانع اشتغال فراهم می شود.

منبع: