موسوی: رفتار غیر قانونی و غیرانسانی مرزبانی آمریكا نسبت به ایرانیان نقض فاحش حقوق بشر است

بهمن: سخنگوی وزارت خارجه رفتار غیرقانونی و غیر انسانی مرزبانی آمریكا نسبت به ایرانیان را نقض فاحش حقوق بشر و قابل طرح و پیگرد در مراجع حقوق بشری عنوان نمود.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به رفتار غیر قانونی و غیر انسانی اخیر مرزبانی آمریكا نسبت به اتباع یا متولدین ایران گفت: اینگونه اقداماتِ كاملا تبعیض آمیز كه صرفا به سبب نژاد و ملیت و احیانا مذهب افراد صورت می گیرد، كاملا از لحاظ قوانین و اصول بین المللی حقوق بشر مردود بوده و مسئولیت دولت آمریكا را به دنبال دارد.
موسوی اضافه كرد: از آنجائیكه این افراد توسط مرزبانان و نیروهای امنیتی آمریكا در مورد عقاید سیاسی و اعتقادیشان مورد سوال واقع شده و به حسابهای آنها در فضای مجازی نیز با اجبار وارد می شوند، این اقدام از مصادیق تفتیش عقاید و نقض فاحش حقوق بشر شمرده می شود.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی، ضمن محكوم كردن شدید آزار و اذیت هموطنان ایرانی از طرف مرزبانی آمریكا، اشاره كرد: این اقدامات مقابل ایرانیان در امتداد سیاست خصمانه و كینه جویانه رژیم آمریكا با ایران و هویت و موجودیت ایران است كه یكبار در چارچوب تصمیم به منع ورود ایرانیان به آمریكا متجلی می شود، بار دیگر در تهدید به حمله به مراكز فرهنگی و تمدنی ایران زمین خودرا نشان می دهد، دیگر بار در ترور بزدلانه قهرمان اسطوره ای مبارزه با تروریسم ظاهر می شود و بتازگی هم به شكل دیگری در چارچوب آزار ایرانیان در مرزهای آمریكا بروز می یابد.
موسوی اشاره كرد: اساسا این رفتار دولت آمریكا قابل طرح و پیگرد در مراجع حقوق بشری است.

منبع: