بورل: زمان بررسی اختلافات در مكانیسم ماشه را افزایش می دهیم

به گزارش بهمن مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از توافق طرفین برجام برای تمدید زمان بررسی اختلافات در مكانیسم ماشه اطلاع داد.
به گزارش بهمن به نقل از راشاتودی، «جوزف بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اطلاعیه ای اعلام نمود كه طرف های برجام بر تعهد خود برای حفظ این توافق تاكید و درباره جدول زمانی مكانیسم حل اختلاف توافق كرده اند. بورل در اطلاعیه ای كه امروز جمعه انتشار یافته، نوشت: نامه ای را در تاریخ ۱۴ ژانویه از وزیران خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا در ارتباط با ارجاع اجرای تعهدات ایران تحت برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) به كمیسیون مشترك دریافت كردم كه به فعال سازی مكانیسم حل اختلاف منجر گردید. به تبع آن مذاكرات دوجانبه و جمعی گسترده ای را انجام دادم. همه طرف های برجام بر تصمیم خود برای حفظ توافق كه به نفع همه است، تاكید نمودند. وی ادامه داد: با وجود اختلاف بر سر شروط، درباره نیاز به فرصت بیشتری با عنایت به پیچیدگی مسائل توافق شده وجود دارد و ازاین رو جدول زمانی مكانیسم حل اختلاف تمدید گردید. همه توافق كردند مذاكرات در سطح كارشناسی برای رفع نگرانی ها درباره اجرای توافق هسته ای و تأثیرات گسترده تر خروج آمریكا از آن و اعمال باردیگر تحریم ها كه همه طرف های برجام درباره آن ابراز تأسف كرده اند، ادامه یابد. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: كمیسیون مشترك روند پیشرفت مذاكرات را به صورت منظم بررسی خواهد نمود و نشست بعدی خویش را در ماه فوریه (بهمن) برگزار خواهد نمود.