معاون وزیرخارجه آمریكا: به دنبال جنگ با ایران نیستیم

بهمن: معاون وزیرخارجه آمریكا در سخنانی با وجود رویكرد جنگ طلبانه ترامپ اما مدعی شده كه او به دنبال كاهش تنش است.

به گزارش بهمن به نقل از كردستان ۲۴، «دیوید شنكر» معاون وزیر خارجه آمریكا در امور خاور نزدیك در سخنانی اقلیم كردستان عراق را شریكی عالی برای آمریكا در مبارزه با تروریست عنوان نمود.
این مقام آمریكا كه با كردستان ۲۴ گفتگو می‎ كرد، در ادامه ادعا نمود كه آمریكا در حال انجام اقدامات و كارهای بشردوستانه در اقلیم كردستان عراق است.
شنكر همین طور از ادامه حمایت همه جانبه اقتصادی و همین طور نظامی از نیروهای پیشمرگه اقلیم كردستان آگاهی داد و از مواضع رهبران اقلیم كردستان عراق در رابطه با تحولات اخیر در منطقه استقبال كرد.
به گفته این مقام آمریكایی، حضور وی در اربیل نشانگر روابط نزدیك واشنگتن با اقلیم است.
در ادامه این گفتگو شنكر، اعتراضات و اغتشاشات اخیر در عراق را مشروع دانست و اتهاماتی را مقابل نیروهای امنیتی عراقی عنوان نمود.
علی رغم انتقاد این مقام آمریكایی از نقش ایران در منطقه، اما او مدعی شده كه ترامپ به دنبال كاهش تنش است و در عین حال اظهار داشت: ما به دنبال جنگ نیستیم و همین طور حملات از طرف ایران با نیروهای نیابتی‎ اش را نه در این جا و نه هیچ جای دیگر از منطقه تحمل نخواهیم كرد.

منبع: