از سوی قوه قضاییه انجام شد قدردانی از شهروندی كه از تخریب زیستگاه لاك پشت ها جلوگیری كرد

بهمن: در مراسمی كه توسط قوه قضاییه برگزار شد، از شهروندی كه از تخریب زیستگاه لاك پشت های پوزه عقابی در بندر مقام جلوگیری كرد، قدردانی گردید.

به گزارش بهمن به نقل از قوه قضاییه، در مراسمی با حضور علی صالحی رئیس كل دادگستری استان هرمزگان و مجتبی قهرمانی دادستان بندرعباس و تعدادی از مسئولین قضایی از فاروق خلیلی شهروند قانونمندی كه با گزارش بموقع از ساخت و ساز های غیرمجاز در ساحل بندرمقام به دستگاه قضایی، از تخریب زیستگاه لاك پشت های پوزه عقابی جلوگیری كرد، به صورت ویژه تقدیر گردید.

رئیس كل دادگستری استان هرمزگان در این مراسم گفت: در اجرای بند الف ماده ۲۶ قانون مقابله با فساد مصوب هفتم آبانماه ۱۳۹۰ و در امتداد تأكیدات ویژه رئیس قوه قضائیه در جهت مبارزه با فساد در شقوق مختلف آن و همین طور بمنظور استفاده از ظرفیت عظیم نظارت مردمی، از اقدام این شهروند قانونمند در ارسال فیلمی در خصوص تصرف اراضی ملی و لطمه محیط زیست در ساحل مكسر بندر مقام كه منجر به پیگیری دستگاه قضایی و اقدام قانونی در این خصوص گردید، تقدیر گردید.

وی با تاكید بر اینكه گفتمان مبارزه با فساد باید مردمی باشد و نتایج آن رسانه ای شود، تصریح كرد: پیگیری مطالبات مردمی در مبارزه با جرایم و فساد بوسیله مبادی قانونی و دستگاه های مسئول از اهمیت ویژه ای برخوردارست و اقدام صادقانه این شهروند جوان و وظیفه شناس، پژواك تعهد و نویدبخش آینده امیدبخش برای ایران اسلامی است.

فاروق خلیلی شهروند قانونمندی كه در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفت نیز گفت: وقتی این جایزه به كسی اهدا می شود كه می كوشد صدای مردم باشد، یعنی یك عزم جدی برای مبارزه با فساد به وجود آمده است.

وی اظهار داشت: خوشحالم با این اقدام دستگاه قضایی استان هرمزگان نهضتی آغاز شد، به واسطه اینكه حرفی در گلوی مردم مانده بود؛ خوشحالیم كه حرف مردم با اقدام مسئولین در صداوسیمای ملی پخش گردید و مطالبه مردمی كه شكل گرفته بود، تحقق یافت.

منبع: