رئیس اقلیم كردستان: عراق نباید محلی برای حمله به همسایگان باشد

به گزارش بهمن رئیس اقلیم كردستان عراق در سخنانی از شكایت نخست وزیر عراق ضد حضور نیروهای نظامی خارجی دفاع كرد و تاكید نمود كه عراق نباید محلی برای حمله ضد همسایگان باشد.

به گزارش بهمن به نقل از المانیتور، «نیچروان بارزانی» رئیس اقلیم كردستان عراق در سخنانی ادعا نمود كه تصمیم پارلمان عراق برای اخراج نظامیان خارجی بدون اتفاق آراء انجام شد و در واقع روح قانون اساسی عراق را نقض كرد.
به ادعای رئیس اقلیم كردستان عراق؛ به نفع اقلیم و تمام عراق است كه نیروهای آمریكایی فعلاً باقی بمانند.
بارزانی همینطور شهادت سردار سلیمانی در عملیات تروریستی آمریكا را سبب طوفانی از واكنش ها در عراق و آمریكا عنوان نمود.
رئیس اقلیم كردستان عراق در عین حال تصریح كرد كه نخست وزیر عراق حق دارد از حضور نظامیان خارجی شكایت كند، چون در واقع عملیات آمریكا در فرودگاه بغداد بدون اطلاع دولت مركزی عراق صورت گرفته است.
نیچروان بارزانی همینطور ایران را همسایه قدیمی عراق دانست و اظهار داشت كه عراق نباید محلی برای درگیری ایران و آمریكا شود، همان گونه كه عراق نباید محلی برای حمله به هماسایگان خود باشد.