رایزنی وزیر خارجه قطر با رئیس پارلمان عراق

به گزارش بهمن رئیس پارلمان عراق در دیدار شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر با وی تحولات منطقه و جهان و كاهش تنش در منطقه را مورد رایزنی قرار داد.
به گزارش بهمن به نقل از الغد، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در دیدار شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر با وی تحولات منطقه و جهان و كاهش تنش در منطقه را مورد رایزنی قرار داد. دفتر رئیس پارلمان عراق بیان نمود: حلبوسی بر اهمیت احترام به حاكمیت عراق از جانب همه طرف ها تاكید كرده و با استفاده از عراق بعنوان عرصه كشمكش و اینكه عراق طرفی در نزاع منطقه ای و بین المللی باشد مخالفت كرده است. رئیس پارلمان عراق بر پایبندی این كشور به پشتیبانی از مراكز دیپلماتیك تاكید نمود. وی بر اهمیت ایفای نقش كشورهای منطقه در كاهش تنشها و دور نگه داشتن عراق از كشمكش های منطقه برای تحقق امنیت آن كه بر امنیت منطقه تاثیر دارد، تاكید نمود. حلبوسی همینطور بر لزوم فعال سازی همكاری اقتصادی و تجاری میان عراق و قطر و عرضه تسهیلات به بازرگانان و شركت سرمایه گذاران در بازسازی عراق و سرمایه گذاری در همه زمینه ها تاكید نمود. از جانب دیگر وزیر خارجه قطر از حمایت كشورش از عراق و حاكمیت و تمامیت ارضی آن اطلاع داد و لزوم هماهنگی و اقدام مشترك با طرف های منطقه ای و بین المللی برای كاهش تنش و حفظ امنیت منطقه و ثبات آنرا مورد تاكید قرار داد و هدف از سفرش به عراق را در این راستا توصیف كرد.