رئیس ستاد انتخابات استان تهران: یك سوم نمایندگان فعلی استان تهران از دور انتخابات مجلس یازدهم خارج شدند

به گزارش بهمن رئیس ستاد انتخابات استان تهران اعلام نمود: با بیان نتایج بررسی صلاحیت ها از جانب هیئت نظارت؛ یك سوم نمایندگان فعلی استان تهران از دور انتخابات مجلس یازدهم خارج شدند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، شكراله حسن بیگی، با اشاره به اعلام نتلایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم از جانب هیئت نظارت تصریح كرد: برپایه آمار از تعداد ۳۵ نماینده فعلی استان تهران در مجلس شورای اسلامی، ۷ نفر در انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام نكرده و بر این اساس از میان نمایندگان استان تهران در مجلس دهم ۲۸ نفر برای مجلس آینده ثبت نام كرده اند.
وی اضافه كرد: طبق بررسی وضعیت تایید و رد صلاحیت داوطلبان ثبت نامی از استان تهران برای مجلس یازدهم، همه نمایندگان فعلی ثبت نام كننده از جانب هیئت اجرایی تایید صلاحیت شدند.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به اینكه ۱۱ نفر از نمایندگان فعلی استان تهران در مجلس و داوطلب مجلس یازدهم توسط هیئت نظارت رد صلاحیت شده اند خاطرنشان كرد: با احتساب انصراف یكی از نمایندگان، حدود یك سوم نمایندگان فعلی استان تهران در مجلس از دور انتخابات مجلس یازدهم خارج شدند.

منبع: