تصمیم گیری كمیسیون تلفیق مجلس درباره نحوه تقسیم حق پخش تبلیغات تلویزیونی مسابقات ورزشی

به گزارش بهمن كمیسیون تلفیق مجلس درباره نحوه تقسیم حق پخش تبلیغات تلویزیونی مسابقات ورزشی تصمیم گیری كرد

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، مدیركل امور مجلس صداوسیما با بیان این خبر اظهار داشت: كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال آینده كل كشور درباره نحوه تقسیم درآمدهای مورد اشاره مخالفت و روش دیگری را تصویب كرد.

ابراهیم شكوری اضافه كرد: دولت در بند لام تبصره ۹ لایحه بودجه سال آینده كل كشور، بدون نظرخواهی از صداوسیما، پیشنهاد تقسیم «مساوی» درآمدهای ناشی از پخش تبلیغات تلویزیونی مسابقات ورزشی را عرضه كرده بود.

وی تصریح كرد: این در شرایطی است كه طبق بند (پ) ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف بود تمهیدات قانونی این مورد را با «تفاهم» دو جانبه رسانه ملی و وزارت ورزش و جوانان فراهم آورد.

مدیركل امور مجلس صداوسیما درباره مصوبه نهایی كمیسیون تلفیق در این حوزه اظهار داشت: عصر امروز اعضای كمیسیون تلفیق مجلس، به تقسیم این درآمدها به میزان ۷۰ درصد در اختیار صداوسیما و ۳۰ درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانان، رای دادند تا این درآمد از راه وزارت ورزش و جوانان برای تقویت ورزش كشور و كمك به فدراسیون های مربوطه اختصاص داده شود.