پوشش مراسم خاكسپاری پیكر سردار سلیمانی در شبكه سومریه نیوز

بهمن: شبكه عراقی سومریه نیوز مراسم خاكسپاری پیكر سردار سلیمانی و شهدای همرزمش را مورد پوشش خبری قرار داد.
به گزارش بهمن به نقل از مهر، شبكه عراقی «سومریه نیوز» مراسم خاكسپاری پیكر سردار سلیمانی و شهدای همرزمش را مورد پوشش خبری قرار داد. بر طبق این گزارش، این شبكه اعلام نمود كه پیكر شهید سلیمانی و شهدای مقاومت امروز دوشنبه در تهران تشییع شدند. شبكه مذكور همین طور اعلام نمود كه رهبر عالی ایران بر پیكر شهدای مقاومت نماز اقامه كردند. سومریه نیوز همین طور به پوشش سخنان سردار «اسماعیل قاآنی» جانشین شهید سردار سلیمانی در جریان مراسم خاكسپاری پرداخت و به نقل از وی اعلام نمود: هدف ایران بیرون راندن آمریكا از تمام منطقه است.

منبع: