حملات تجاوزكارانه رژیم سعودی به الحدیده یمن

به گزارش بهمن جنگنده های رژیم سعودی منطقه التحیتا و شماری دیگر از مناطق در الحدیده یمن را هدف حملات گسترده قرار دادند.
به گزارش بهمن به نقل از المسیره، جنایت های رژیم سعودی ضد مردم بی دفاع یمن ادامه دارد. بر طبق این گزارش، جنگنده های رژیم سعودی مناطق مختلف در الحدیده را بمباران كردند. طبق اعلام رسانه های عربی، مناطق التحیتا و الدریهمی هدف بیشترین حملات توسط سعودیها قرار گرفتند. گفتنی است، نقض توافق استكهلم درمورد برقراری آتش بس در الحدیده توسط سعودیها در سایه سكوت جامعه جهانی ادامه دارد.