نیمی ازساكنان شهری در ایتالیا تخلیه شدند

به گزارش بهمن نیمی از ساكنان شهری در ایتالیا در كوشش برای خنثی كردن یك بمب تخلیه شدند.

به گزارش بهمن به نقل از بی بی سی، بیشتر از نیمی از جمعیت «بریندیزی» در ایتالیا به منظور خنثی كردن یك بمب انگلیسی عمل نكرده مربوط به جنگ جهانی دوم از این شهر تخلیه شدند.
نزدیك به ۵۴ هزار نفر كه بیشتر از نیمی از جمعیت شهر بریندیزی را می سازند امروز یكشنبه به مكان دیگری منتقل شدند تا كارشناسان و متخصصان پلیس ایتالیا بتوانند یك بمب ساخت انگلیس را خنثی كنند.
این در حالیست كه از آخر جنگ جهانی اول تابحال این بزرگترین عملیات خنثی سازی مواد منفجره در ایتالیا به حساب می آید.
این بمب حدودا ۲۵۰ كیلویی حاوی ۴۰ كیلوگرم ماده منفجره تی ان تی است.