ترامپ چهارشنبه استیضاح می شود

به گزارش بهمن مجلس نمایندگان آمریكا چهارشنبه ۲۷ آذر در مورد استیضاح رئیس جمهوری این كشور رای گیری می كند.
به گزارش بهمن به نقل از دیلی تلگراف، مجلس نمایندگان آمریكا روز چهارشنبه هفته جاری در مورد استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری این كشور رای گیری می كند. در هفته گذشته كمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریكا دو بند مربوط به استیضاح ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریكا را تصویب كرد.
بر این اساس استیضاح ترامپ برای رأی گیری توسط مجلس به صحن علنی می رود.
با توجه به تركیب مجلس نمایندگان و اكثریت دموكرات در آن انتظار می رود این مجلس هم به استیضاح رأی دهد و استیضاح به سنای آمریكا ارجاع شود. «میچ مك كانل» رهبر اكثریت جمهوریخواهان در سنای آمریكا اعلام نموده كه در صورت تصویب طرح دموكرات ها در مجلس نمایندگان این كشور برای استیضاح دونالد ترامپ، محاكمه سنای آمریكا برای استیضاح وی ژانویه سال آتی میلادی برگزار می گردد. بر مبنای اعلام رهبر اكثریت جمهوریخواهان در سنای آمریكا اولین دستور كار سنا در ماه ژانویه بررسی این مورد خواهد بود. دونالد ترامپ در صورت رای موافق دو سوم سناتورها به طرح استیضاح از سمت خود بركنار خواهد شد.