عبدالفتاح السیسی: واكنش جمعی در مقابل تروریسم باید وجود داشته باشد

به گزارش بهمن رئیس جمهور مصر اعلام نمود: با كشورهایی كه حامی تروریسم هستند باید مقابله شود و واكنش جمعی در مقابل تروریسم باید وجود داشته باشد.
به گزارش بهمن به نقل از النشره، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر اعلام نمود: مصر دو گزینه پیش رو داشت یا اینكه با تروریسم روبرو شود و از توسعه دست بردارد یا تروریسم را رها كند و در امتداد توسعه حركت نماید كه مصر حركت در دو مسیر را مورد توجه قرار دارد. وی ادامه داد: مصر هم با تروریسم مبارزه می كند و هم در راه توسعه گام بر می دارد. رئیس جمهور مصری كه در نشستی با عنوان توسعه پایدار در آفریقا سخن می گفت، اشاره كرد: همه دنیا باید با تروریسم مبارزه كند نه فقط قاره آفریقا. السیسی اعلام نمود: با كشورهایی كه حامی تروریسم هستند باید مقابله شود و واكنش جمعی در مقابل تروریسم باید وجود داشته باشد.

منبع: