رئیس كل دادگستری استان اردبیل خبر داد اختلاس در اردبیل

بهمن: رئیس كل دادگستری استان اردبیل از محكومیت مدیر آب منطقه ای این استان به ۲۰ سال حبس آگاهی داد.
به گزارش بهمن به نقل از قوه قضاییه، ناصر عتباتی از صدور حكم قطعی پرونده تخلفات در آب منطقه ای شهرستان اردبیل، آگاهی داد و اظهار داشت: مطابق با رای قطعی دادگاه تجدیدنظر، «سلامت عزیزی» مدیر آب منطقه ای شهرستان اردبیل از بابت مشاركت در اختلاس به هفت سال حبس، یك میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم شده است.
وی ادامه داد: همین طور از بابت ارتشاء به هفت سال حبس، یك میلیارد ریال جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم محكوم گردیده است.
رئیس كل دادگستری استان اردبیل اشاره كرد: این فرد بابت تبانی در معاملات دولتی؛ معاونت در جعل اسناد دولتی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی و جلوگیری از اجرای قوانین مملكتی تیز به حبس و جزای نقدی محكوم شد كه نامبرده مجموعا به ۲۰ سال حبس محكوم شده است.
وی افزود: «موسی جوادی» متهم دیگر این پرونده بابت مشاركت در اختلاس به ۷ سال حبس، بابت ارتشاء به ۷ سال حبس، جعل اسناد رسمی به ۲ سال حبس و ۳ فقره یك میلیارد ریال جزای نقدی و در مجموع ۲۱ سال حبس محكوم شده است.
رئیس كل دادگستری استان اردبیل تصریح كرد: محكومیت چهار نفر از متهمان دیگر نیز شامل جزای نقدی و شلاق است.

منبع: