منبع امنیتی عراقی: اوضاع امنیتی بغداد خوب است

به گزارش بهمن یك منبع امنیتی امروز جمعه به اوضاع امنیتی حال حاضر میدانهای التحریر و الخلانی و پل الاحرار در بغداد پرداخت.
به گزارش بهمن به نقل از السومریه، یك منبع امنیتی امروز جمعه به اوضاع امنیتی میدانهای التحریر و الخلانی و پل الاحرار در بغداد پرداخت. این منبع امنیتی اظهار داشت: اوضاع امنیتی در میدانهای التحریر، الخلانی و پلهای الجمهوریه و النسك در مركز بغداد خوب است. منبع مذكور اضافه كرد: اوضاع امنیتی در نزدیكی پل الاحرار نیز بامداد امروز مساعد گزارش شده است و هیچ درگیری میان تظاهرات كنندگان و نیروهای امنیتی گزارش نشده است. گفتنی است كه عبدالكریم خلف سخنگوی فرمانده كل نیروهای مسلح عراق روز چهارشنبه گذشته از زخمی شدن ۹ نفر از نیروهای امنیتی این كشور در جریان حمله با نارنجك به آنها در نزدیكی بانك مركزی عراق آگاهی داده بود. وی افزوده بود: ۹ نفر از نیروهای امنیتی بر اثر حمله با نارنجك به آنها در نزدیكی بانك مركزی عراق زخمی شدند كه حال بعضی از آنها وخیم گزارش شده است. شایان ذكر است كه عراق همچنان ناآرام است و در صورتیكه عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق استعفا داده و پارلمان این كشور با آن موافقت كرده است اما هنوز نخست وزیر جدیدی معرفی نشده است.