اظهار نظر نماینده روسیه بعد از اتمام جلسه مشترك برجام

به گزارش بهمن نمانیده روسیه در نشست مشترك برجام پس از آخر این نشست، با انتشار پیامی بر حمایت تمامی كشورهای حاضر در این توافق هسته ای از آن تاكید نمود.
به گزارش بهمن به نقل از مهر، «میخائیل اولیانوف» نمانیده روسیه در مجامع بین المللی كه در نشست امروز برجام در وین حاضر بود پس از آخر این نشست در پیامی در توئیتر اعلام نمود: آخرین نشست كمیته مشترك برجام در سال ۲۰۱۹ ثابت كرد كه با وجود تمام مشكلات و اختلافاتی كه وجود دارد تمامی طرف ها در حمایت و تعهد به برجام كاملا متحد هستند. این مهمترین نتیجه ای بود كه از نشست امروز بدست آمد.