تحولات لبنان؛ تكذیب توقف پروازها در فرودگاه بیروت

به گزارش بهمن تكذیب توقف پروازها در فرودگاه بیروت، بازداشت شماری از معترضان در استان بقاع لبنان و بستن برخی جاده ها از جانب معترضان از مهمترین اخبار لبنان است.
به گزارش بهمن به نقل از النشره، منابع فرودگاهی لبنانی اخبار مربوط به تعطیلی فرودگاه بیروت را تكذیب كردند. فادی الحسن مدیر فرودگاه بین المللی بیروت اظهار داشت: اخباری كه درباره توقف پروازها در فرودگاه یا لغو پروازی از پروازهای مقرر امروز انتشار یافته است، بی اساس است. خبر دیگر از لبنان اینكه دانشجویان و استادان دانشگاه دست به تجمع اعتراض آمیز در منطقه اونیسكو زدند. از جانب دیگر در بقاع ارتش لبنان مبادرت به بازگشایی جاده ای كه از جانب معترضان بسته شده بود، كرد. همینطور ارتش لبنان بعضی از معترضان را در سعدنایل در استان بقاع لبنان بعد از حمله آنها به نیروهای ارتش در جریان بازگشایی راهها، بازداشت كرد. این در شرایطی است كه در زحله در استان بقاع اتوبانی از جانب معترضان بسته شده است كه ارتش لبنان در حال بازگشایی آن است. از جانب دیگر رسانه های لبنانی امروز چهارشنبه از چند خودكشی در لبنان به جهت اوضاع اقتصادی و اجتماعی نابسامان این كشور خبر دادند و اعلام كردند: یك جوان در منطقه النبعه بیروت خودش را با گلوله كشت. این جوان به دلیل اخراج شدن از كارش خودكشی كرده است. همینطور یك نیروی امنیتی در شهر عكار خودكشی كرده است.