برگزاری پنجاهمین نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای در دانشگاه آزاد كرج

به گزارش بهمن پنجاهمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای همزمان با برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش استان البرز از ۱۶ الی ۱۹ آذرماه در در دانشگاه آزاد واحد كرج برگزار می گردد.

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در این نمایشگاه كه در حوزه های كلی نیروگاهی، چرخه سوخت هسته ای و كاربردهای جانبی انرژی هسته ای ازجمله كشاورزی و پزشكی هسته ای برگزار می شود، صدها دستاورد و موفقیت در حوزه های مختلف غنی سازی، طراحی و ساخت ماشین های سانتریفیوژ پیشرفته و بومی، اكتشاف و استخراج، تولید كیك زرد، طراحی و ساخت غلاف سوخت، قرص سوخت هسته ای، پسمانداری هسته ای، نیروگاه های اتمی تحقیقاتی و تولید برق، تولید آب سنگین، تولیدات محصولات كشاورزی با استفاده از فناوری هسته ای، تولیدات رادیوایزوتوپ ها و رادیوداروهای مختلف تشخیصی و درمانی، تابش گاما، تجهیزات پیشرفته هسته ای و زنجیره ۱۰ تایی غنی سازی با ماشین های سانتریفیوژ IR۶ و موارد دیگر به نمایش درمی آید.

همچنین در نمایشگاه پنجاهم موارد جدیدی در معرض نمایش قرار می گیرد. همچون این موارد نمونه های عناصر نادر خاكی، ماكت تاسیسات آب سنگین خنداب اراك، نمونه های اكسیژن ۱۸ و تركیبات جدید دوتریوم هستند.

این نمایشگاه از ساعت ۹ الی ۱۲ و ۱۳ الی ۱۶ روزهای ۱۶ تا ۱۹ آذر در معرض بازدید قرار دارد.