توسط نیروهای حفتر صورت گرفت؛ كشته شدن ۱۴ كودك در بمباران مناطق جنوبی پایتخت لیبی

به گزارش بهمن در جریان حملات هوایی نیروهای ارتش ملی لیبی به جنوب طرابلس دستكم ۱۴ كودك كشته شدند.

به گزارش بهمن به نقل از العهد، گزارش های رسانه ای از كشته شدن دستكم ۱۴ كودك در جریان حملات هوایی نیروهای وابسته به خلیفه حفتر فرمانده ارتش ملی لیبی حكایت دارد.
این نیروها مشخصا مناطق السوانی و ام الارانب واقع در جنوب طرابلس پایتخت لیبی را بمباران كردند.
درگیری های داخلی در لیبی از زمان لشكر كشی خلیفه حفتر به طرابلس برای تصرف پایتخت این كشور شروع شد.
حملات هوایی نیروهای حفتر به مناطق مختلف این كشور بخصوص طرابلس سبب كشته و آواره شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان شده است.