یك منبع پارلمانی مدعی شد: گزینه های احتمالی برای جانشینی عادل عبدالمهدی

بهمن: یك منبع پارلمانی از گزینه های احتمالی تصدی پست نخست وزیری در عراق سخن گفت.
به گزارش بهمن به نقل از مهر، یك منبع پارلمانی عراقی در گفتگو با اسپوتنیك سخنانی را درباب گزینه های به دست گرفتن پست نخست وزیری این كشور بیان نمود. وی ادعا نمود كه «حیدر العبادی» نخست وزیر سابق، «عزت الشابندر» نماینده سابق پارلمان و «علی الشكری» رئیس مشاوران ریاست جمهوری از این گزینه ها به شمار می روند. عادل عبدالمهدی پس از شدت گرفتن اعتراضات در عراق و بیانیه مرجعیت این كشور استعفای خودرا تقدیم كرد و مقرر است پارلمان عراق طی ساعاتی دیگر به این مسئله رسیدگی كند. منبع مذكور ادعا نمود كه علی الشكری از مقبولیت خوبی برخوردارست و اتهامات فساد مقابل وی مطرح نشده و بیشترین شانس را برای به دست گرفتن پست نخست وزیری دارد.

منبع: