امروز شنبه؛ پارلمان عراق جلسه اضطراری برگزار می نماید

به گزارش بهمن پارلمان عراق امروز شنبه به منظور بررسی اعتراضات در این كشور نشست اضطراری برگزار می نماید.
به گزارش بهمن به نقل از سومریه نیوز، پارلمان عراق امروز شنبه به منظور بررسی اعتراضات در این كشور نشست اضطراری برگزار می نماید. بر طبق این گزارش، مقرر است در نشست اضطراری پارلمان عراق درمورد آخرین تحولات این كشور بحث و تبادل نظر صورت پذیرد. نمایندگان پارلمان عراق همینطور اقدامات خشونت آمیز اخیر در شهر نجف اشرف را بررسی می كنند.