حمله لفظی خاخام ارشد انگلیس به رهبر حزب كارگر

به گزارش بهمن خاخام ارشد انگلیس به رهبر حزب كارگر حمله لفظی كرد.

به گزارش بهمن به نقل از رویترز، رئیس خاخام های انگلستان در حمله لفظی به «جرمی كوربین» رهبر حزب كارگر مخالف دولت حاكم وی را شایسته نخست وزیری ندانست چونكه به اندازه كافی با ضدیت با یهود مخالفت نكرده است و این امر را به حزب متبوعش هم گسترش خواهد داد.
«افرائیم میرویس» خاخام ارشد انگلیس در مقاله ای كه در روزنامه تایمز انتشار یافته حضور جرمی كوربین در قدرت را «شكست در رهبری» نامیده است. همینطور رهبری كوربین را «سمی» و «مجازات از بالا» دانسته است.
اگرچه دخالت رهبران دینی در سیاست در انگلیس معمول نیست ولی این نخستین بار نیست كه كوربین مورد حملات لفظی میرویس قرار می گیرد. میرویس قبل از این هم او را ضد یهود خوانده بود.
این حملات برای تاثیرگزاری بر انتخابات دوازدهم دسامبر صورت می گیرد.
كوربین قبل از این اعلام نموده بود در صورت پیروزی در انتخابات دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.