جنگنده های اسرائیلی بر فراز نبطیه و اقلیم التفاح به پرواز درآمدند

به گزارش بهمن منابع لبنانی از ادامه نقض حریم هوایی این كشور از جانب جنگنده های رژیم صهیونیستی خبر دادند.
به گزارش بهمن به نقل از النشره، منابع لبنانی از ادامه نقض حریم هوایی این كشور از جانب جنگنده های رژیم صهیونیستی خبر دادند. خبرنگار النشره گزارش داد: جنگنده های اسرائیلی بر فراز مناطق نبطیه و اقلیم التفاح در ارتفاع پایین به پرواز درآمده اند. این درحالی است كه دو روز قبل هم منابع لبنانی از نقض مجدد حریم هوایی این كشور از جانب جنگنده های رژیم صهیونیستی اطلاع داده بودند. بر طبق این گزارش؛ جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز جنوب لبنان و بیروت و المتن به پرواز درآمده بودند. همینطور جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز نبطیه، اقلیم تفاح، بنت جبیل و مرجعیون در ارتفاع پایین به پرواز درآمده اند و دست به حملات ایذایی زده بودند. گفتنی است كه روز شانزدهم آبانماه گذشته هم ارتش لبنان با صدور اطلاعیه ای از نقض مجدد حریم هوایی و دریایی این كشور از جانب صهیونیستها اطلاع داده بود. در این بیانیه آمده بود: ۶ جنگنده اسرائیلی حریم هوایی لبنان را شب گذشته و بامداد امروز نقض كردند و بر فراز علما الشعب و بیروت و حومه آن و بعبدا و جنوب و بقاع غربی و شرقی به پرواز درآمدند و بعد از مدتی آسمان لبنان را به سمت فلسطین اشغالی ترك كردند. ارتش لبنان بیان كرده بود: همینطور قایق جنگی اسرائیلی آبهای منطقه ای لبنان را نقض كرد. در این بیانیه آمده بود: مبحث با یونیفیل مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگی به عمل آمد.