بیرانوندی: به مطالبات پرستاران پاسخ دهید

به گزارش بهمن یك عضو كمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با تاكید بر ضرورت اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات اظهار نمود: باید به این مطالبه پرستاران پاسخ داده شود.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، محمد بیرانوندی نماینده مردم خرم آباد در مجلس در جلسه علنی امروز مجلس در تذكری به وزیر بهداشت اظهار داشت: ضمن سپاس از خدمات شما، باید بگویم پرستاران ۱۳ سال اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات را به انتظار نشسته اند، چه كسی و چه لابی های قدرتمندی اجازه اجرای آنرا نمی دهند؟ با اجرای این قانون به این مطالبه پرستاران پاسخ دهید.
وی ادامه داد: طرح پرابهام قاصدك برخلاف خوش خبری قاصدك برای جامعه پرستاری خوش خبر نیست و هر روز قسمتی از دسترنج آنها را پایمال می كند، با حذف این طرح به این بی عدالتی اختتام دهید.
بیرانوندی در تذكری به وزیر آموزش و پرورش عنوان كرد: تمام مشمولان تبصره ۱۰ماده ۱۷ب تعیین تكلیف سرنوشت خود را ثانیه شماری می كنند. سزاوار نیست بیشتر از این در عذاب باشند، نزدیك به یك سال منتظر تدوین بخشنامه بودند و چندین ماه است كه در انتظار تنظیم شیوه نامه هستند، هر بار قسمتی از آنها به بهانه ای حذف شدند.

منبع: