مدیرعامل شركت پخش فرآورده های نفتی: سهمیه بنزین تاكسی های درون شهری، برون شهری و اینترنتی اعلام گردید

به گزارش بهمن مدیرعامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، جزئیات بسته تكمیلی سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری را شرح داد.

به گزارش بهمن به نقل از شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، امیر وكیل زاده اظهار داشت: مطابق بسته مصوب سهمیه بنزین برای ناوگان آژانس شهری (تاكسی تلفنی ) برای آن دسته از خودروهایی كه تابحال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سازمان شهرداری های كشور ساماندهی شده اند، به میزان ۲۰۰ لیتر برای خودرو های تك سوز و ۱۲۰ لیتر برای خودرو های دوگانه سوز تعیین شده است. این سهمیه طی دو ماه آینده در انتها هر ماه به صورت اعتباری بعد از معرفی كارت، در كارت بانكی رانندگان شارژ می شود.
وكیل زاده درباره سهمیه بنزین تاكسی های بین شهری هم اعلام نمود: سهمیه سوخت ماهانه ۷۵۰ لیتر برای خودرو های تك سوز و ۴۵۰ لیتر برای خودرو های دوگانه سوز به لیست اعلامی از جانب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تخصیص داده می شود.
وی اضافه كرد: سهمیه فوق از آغاز آذرماه با احتساب یك هفته پایانی آبان ماه توسط شركت ملی پخش در كارت های سوخت خودرو ها اعمال خواهد شد. سازمان راهداری موظف شده است ظرف ۲ ماه سامانه پایش را برای این خودرو ها راه اندازی نماید.
وكیل زاده با اشاره به سهمیه پیشبینی شده برای سرویس مدارس اظهار داشت: برای این خودرو ها، سهمیه در چارچوب اعتبار و بر مبنای پیمایش انجام شده، كه در سامانه سپند ثبت می شود، تخصیص داده می شود.
وی اضافه كرد: ادارات كل آموزش و پرورش و مدارس و شهرداری ها موظف می باشند تمامی اطلاعات را در سامانه سپند ثبت نموده و بعد از تایید كارگروه، اعتبار پیشبینی شده بر مبنای پیمایش صورت گرفته در انتها ماه در كارت اعتباری ذینفعان شارژ خواهد شد.
وی همینطور در مورد سهمیه وانت بار و موتور سیكلت های حمل بار شهری اعلام كرد: در صورت ساماندهی و ثبت پیمایش این ناوگان با تایید وزارت كشور، در مورد افزایش سهمیه آنها بر مبنای پیمایش ثبت شده اقدام خواهد شد.
مدیرعامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره سهمیه تاكسی های ون شهری اظهار داشت: سهمیه این ناوگان به میزان ۶۰۰ لیتر در ماه بعد از دریافت اطلاعات از وزارت كشور و صدور كارت جدید سوخت اعمال خواهد شد.
وی اظهار داشت: از آغاز آذرماه ۱۳۹۸ سهمیه تاكسی های دوگانه سوز به ۲۵۰ لیتر افزایش می یابد.
وكیل زاده درباره سهمیه تاكسی های اینترنتی هم اظهار داشت: به كلیه رانندگان مورد تایید از جانب شركت های معتبر كه دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا شهرداری ها بوده و مورد تایید وزارت كشور هستند، در صورتیكه در ماه بیشتر از ۲۰۰ كیلومتر پیمایش داشته باشند، در ابتدای ماه بعد، اعتبار سهمیه معادل اختلاف قیمت سوخت آزاد و یارانه ای پیمایش، تخصیص داده می شود.
وی اضافه كرد: این اعتبار به كارت های بانكی اعلام شده توسط شركت های مسافربر اینترنتی با ساز و كار تعیین شده توسط این كارگروه به حساب ذینفعان (مالك خودرو و یا نماینده قانونی وی ) واریز خواهد شد.
در آینده هم تمهیدات لازم جهت رفاه حال ناوبران و روان سازی ترافیك و خدمات رسانی به شهروندان در این كارگروه اندیشیده و اعلام عمومی خواهد شد.