نظر رهبری درباره چندهمسری خدا یكی و محبت یكی و یار یكی

بهمن: پیرو انتساب برخی دیدگاه ها و تعبیرات در مبحث «چندهمسری مردان» به حضرت آیت الله خامنه ای و با عنایت به تاثیر آن بر مسائل خانوادگی و شئون اجتماعی، بخش زن و خانواده ی KHAMENEI.IR (ریحانه) فتوا و نگاه معظم له به این مسأله را به شكل مختصر بیان كرد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در نظر حضرت آیت الله خامنه ای بنابر ادله ی معتبر دینی چند همسری مردان، مباح اما غیر مستحب است، اما از آنجائیكه مطابق علل قرآنی جواز آن مشروط به اطمینان از رعایت عدالت بین همسران شده است، ازاین رو هر گاه از نظر عقلایی عدم تحقق رعایت عدالت بین همسران محتمل باشد، ازدواج مجدد شوهر جایز نیست.

همچنین در نگاه كلان معظم له به خانواده بعنوان مهمترین نهاد اجتماعی در زندگی انسان و لزوم شكل گیری خانواده و مراقبت و حفاظت از آن، عواملی در استقامت این بنیان الهی و شكل گیری آن مؤثر است از جمله: حفظ محبت و اعتماد متقابل زوجین، اصالت نقش مادری و تربیتی بانوان، پرهیز از طریق یافتن نگاه مادی به خانواده و تجمل گرایی و رقابت های مادی خانواده ها، ترویج ازدواج آسان و نقش مهم و مؤثر والدین در آن، وظیفه ی دستگاه های حكومتی و رسانه ها در تسهیل امر ازدواج جوانان.

بر این اساس از آنجائیكه در جامعه و كشور ما ازدواج مجدد مردان غالباً به ضرر استقامت خانواده و باعث تضعیف محبت زوجین و گاه فروپاشی خانواده است، نگاه معظم له به آن خوشبینانه و مثبت نیست و از این روست كه این جمله در بیان ایشان تكرار شده است كه: «خدا یكی و محبت یكی و یار یكی»