عضو كمیسیون اجتماعی مجلس: هدف از بیان تحلیل وضعیت اجتماعی، تخریب دولت نیست

به گزارش بهمن یك عضو كمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به احتمال افزایش ناامنی غذایی آگهی داد و اظهار داشت: مفسرین اجتماعی معتقدند كه افزایش یك درصدی بیكاری و تورم موجب افزایش نیم درصدی ناامنی غذا می شود.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، محمدرضا بادامچی در جلسه علنی عصر امروز (یكشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود اظهار داشت: سوژه حكمرانی خوب نه فقط یك آرمان كه باید راهكار ما برای امروز باشد. ما باید بتوانیم كشور را بهتر از وضعیت كنونی اداره نماییم.
وی با اشاره به روند رشد نرخ تورم برای اقلام خوراكی و دارویی اظهار داشت: با عنایت به تصمیم دولت در كنترل قیمت و اعطای ارز دولتی و در نظر گرفتن ممنوعیت های صادراتی این روند متوقف نشده است.
وی هم چنین اثر وضعیت اقتصادی موجود بر واحدهای تولیدی و خصوصا خدمات آموزشی – بهداشتی و شهری و در نتیجه نرخ بیكاری را تصریح كرد.
این عضو كمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به احتمال افزایش ناامنی غذا آگهی داد و اظهار داشت: در شرایط ركودی و تورمی حمایت دولت ها از تولید كنندگان مواد غذایی كم می شود و احتمال می رود كه ناامنی غذایی تشدید شود. مفسرین اجتماعی معتقدند كه افزایش یك درصدی بیكاری و تورم موجب افزایش نیم درصدی ناامنی غذا می شود.
وی هم چنین بحران كم آبی و تغییر اقلیمی كشور به سبب خشكسالی های مداوم و كاهش بارندگی و تاثیرات محیط زیستی را تصریح كرد و اظهار داشت: برمبنای مصوبه هیات وزیران كارگروه ملی سازگاری با كم آبی تشكیل شده و وزیر نیرو موظف به تعیین چگونگی توزیع آب بین مصارف مختلف و تعیین الگوی مناسب كشت در هر منطقه است اما این مهم مورد غفلت مسئولان و رسانه ها بخصوص رسانه ملی واقع شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس ضمن تاكید به لزوم شكل گیری گفتمان بهینه سازی مصرف آب اظهار داشت: در حالی كه خیلی از كشورهای پر جمعیت و كم مساحت تر از ایران مشكل آلودگی آب را حل كرده اند اما ما هنوز نتوانسته ایم مدیریت و سیاستگذاری برای مواجهه با محیط زیست را تغییر دهیم.
این عضو كمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: كاهش نرخ جمعیت فعال به سبب خروج افراد از بازار كار و دلسردی از یافتن شغل مناسب و همین طور خروج نخبگان و جوانان از كشورها اتفاق می افتد.
بادامچی درانتها نطق خود با اشاره به اینكه «هدف از بیان تحلیل وضعیت اجتماعی، تخریب دولت نیست» اظهار نمود: تخریب دولت برابر تخریب نظام است. نمایندگان بهتر می دانند دولت وارث پریشانی های گسترده ای است كه نه تنها این دولت بلكه چندین دولت بعدی هم قادر به رفع این تخریب ها نیستند.

منبع: