پكن: آمریكا از موضع گیری نمایشی درباره دریای‎چین جنوبی بپرهیزد

به گزارش بهمن سخنگوی وزارت خارجه چین خطاب به واشنگتن اخطار داد: آمریكا از موضع گیری نمایشی درباره دریای چین جنوبی بپرهیزد.

به گزارش بهمن به نقل از رویترز، «جنگ شوانگ» سخنگوی وزارت خارجه چین امروز دوشنبه در نشستی خبری اعلام نمود: آمریكا نباید در مورد مسائل در رابطه با دریای چین جنوبی موضع گیری های نمایشی را انجام دهد.
سخنگوی وزارت خارجه در این خصوص از سیاست های واشنگتن در قبال پكن بخصوص در مورد دریای چین جنوبی هم انتقاد كرده است.
گفتنی است، آمریكا با هدف تنش زائی و تحریك سایر كشورهائی كه در دریای چین جنوبی با كشور چین دارای اختلافات دریائی هستند، هر از چندگاهی كشتی های جنگی و یا رزمناوهای خویش را به بهانه كشتیرانی آزاد راهی این منطقه می كند.