پاسخ موسوی به سخنگوی وزارت خارجه آمریكا

به گزارش بهمن سخنگوی وزارت امورخارجه كشورمان خطاب به همتای آمریكایی خود تصریح كرد: تا زمانی كه یاد بگیرید با ملت ایران با احترام سخن بگوئید در مقابل فشارهای شما تاب می آوریم.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریكا در توئیتر خود نوشت: فشار حداكثری شما با تاب آوری حداكثری، تدبیر و امید ما خنثی می شود. ما از این مرحله دشوار هم با افتخار مانند چهار دهه گذشته عبور خواهیم كرد تا زمانی كه یاد بگیرید با ملت ایران با احترام سخن بگوئید و به تعهدات خود بازگردید.
اورتاگوس روز گذشته در توئیتی با اشاره به تحریم های جدید آمریكا ضد بخش عمرانی كشورمان، آنرا اقدامی دیگر در ادامه سیاست فشار حداكثری بر ایران دانست.