دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خبرداد ۱۶ سال حبس برای عضو شورای شهر فردیس قطعی نیست

به گزارش بهمن ایسنا/البرزدادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس در مورد صدور حكمی در خصوص ۱۶ سال حبس برای عضو شورای شهر فردیس اظهار داشت: این حكم غیابی صادر شده و هنوز قطعی نیست.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، اخیراً در فضای مجازی تصویری از صدور حكم قضایی برای یكی از اعضای شورای شهر فردیس انتشار یافته كه طبق آن یكی از اعضا به سبب پرونده مالی، در مجموع به ۱۶ سال حبس محكوم شده است.
در همین خصوص حسن جهانشاهلو دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس به ایسنا اظهار داشت: این حكم از دادگستری فردیس صادر نشده است.
جهانشاهلو توضیح داد: این حكم قطعی نیست و به صورت غیابی صادر گردیده است.
وی درانتها تاكید كرد: هنوز چیزی در این خصوص قطعی نشده است.