یك مسئول امور خارجه خبر داد آزادی ۱۹ صیاد بوشهری زندانی از اسارت

بهمن: ایسنا/بوشهركارشناس كنسولی نمایندگی وزارت امور خارجه در استان بوشهر از بازگشت ۱۹ صیاد بوشهری كه در عربستان زندانی بودند آگاهی داد.
كیمیا زارع در گفت و گو با ایسنا بیان كرد: با رایزنی های مسئولان وزارت امور خارجه، ۱۹ صیاد اهل بندر رستمی استان بوشهر كه از سال قبل در كشور عربستان زندانی بودند، روز گذشته آزاد شده و بامداد امروز به ایران برگشتند.
وی ادامه داد: صیادان مذكور سرنشینان ۲ فروند لنج صیادی هستند كه سال قبل توسط نیروهای گارد دریایی عربستان توقیف و زندانی شده بودند.
كارشناس كنسولی نمایندگی وزارت امور خارجه در بوشهر اظهار نمود: یكی از این شناورها با ۱۱ سرنشین و شناور دوم با ۸ صیاد دی ماه و بهمن ماه سال قبل در آب های خلیج فارس توقیف شدند.
زارع اشاره كرد: روز گذشته این صیادان به همراه شناورهایشان رفع توقیف شده و الان به بندر رستمی شهرستان تنگستان واقع در استان بوشهر برگشته اند.

منبع: