رئیس جمهور بولیوی مخالفانش را به طرح ریزی كودتا متهم كرد

بهمن: رئیس جمهور بولیوی مخالفانش را به طرح ریزی برای انجام كودتا همزمان با برگزاری اعتراضات متهم كرد.

به گزارش بهمن به نقل از رویترز، «اوو مورالس» رئیس جمهور بولیوی مخالفانش را متهم به طرح ریزی برای كودتا كرد.
این اظهارات رئیس جمهور بولیوی همزمان با آن اعلام شده كه مخالفان او از برنامه ریزی برای برگزاری اعتراضات گسترده آگاهی داده اند.
این در حالی است كه بر طبق اعلام دادگاه عالی انتخاباتی بولیوی، «اوو مورالس» در انتخابات ریاست جمهوری این كشور باردیگر به پیروزی رسیده است.
گفته شده مورالس توانسته است رقیب خودرا با ۱۰ درصد اختلاف در همان دور اول انتخابات شكست دهد.
این چهارمین دور ریاست جمهوری مورالس در بولیوی است و وی در سه دور قبل نیز به صورت متناوب پیروز انتخابات شده بود.
شمارش آرا در بولیوی به صورت دستی انجام شده، اما اعلام نتایج اولیه انتخابات اعتراضاتی را به همراه داشت و حال با بیان نتیجه نهایی توسط دادگاه انتخاباتی، پیروزی باردیگر مورالس تائید شده است.

منبع: