تظاهرات یك میلیون نفری مردم شیلی در ادامه اعتراضات ضد دولتی

بهمن: بیشتر از یك میلیون نفر از مردم شیلی در آخرین تظاهرات ضد دولتی این كشور در شهر سانتیاگو، اعتراضات شروع شده در نتیجه گران شدن بلیط مترو را ادامه دادند.
به گزارش بهمن به نقل از رویترز، معترضین در آخرین اعتراضات خود با در دست داشتن پرچم شیلی تظاهرات و ناراحتی خود از اقدامات دولت را ادامه دادند. این اعتراضات در حالی ادامه دارد كه تا كنون نزدیك ۲۰ نفر كشته شده اند. «میشل باچله» كمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام نموده كه باید درباره كشته شدن معترضان تحقیقات مستقل صورت گیرد. برمبنای آمارهای رسمی دولت شیلی، تابحال ۱۹۰۰ نفر از معترضان بازداشت شده اند. اعتراضات خیابانی در شیلی طی روزهای گذشته به خشونت كشیده شده و معترضان اتوبوس ها، ایستگاه های مترو و برخی اماكن و ساختمان ها را به آتش كشیده اند. مقررات محدودیت رفت و آمد از شامگاه ۲۷ مهرماه به اجرا گذاشته شده، اما نتوانسته جلوی اعتراضات خیابانی را بگیرد.

منبع: