صالحی: گام چهارم را رئیس جمهور اعلام می كند

به گزارش بهمن رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام نمود كه گام چهارم ایران در جهت كاهش تعهدات برجامی توسط رئیس جمهور اعلام می شود.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، علی اكبر صالحی روز چهارشنبه در حاشیه مراسم ختم مرحوم محمد احمدیان رئیس شركت تولید و توسعه انرژی اتمی در پاسخ به اینكه گام چهارم ایران چه خواهد بود بدون اشاره به جزئیات این گام اظهار داشت: این مورد توسط رئیس جمهور اعلام خواهد شد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، مهلت اجرای گام سوم ایران در جهت كاهش تعهدات برجامی ۱۵ آبان آخر می پذیرد و بعد از آن مقرر است ایران گام چهارم را اعلام نماید.