نماینده ایلام: مشكل خاصی برای بازگشت زوار حسینی وجود ندارد، امكانات برای خدمت رسانی برقرار است

بهمن: نماینده مردم ایلام در مجلس اصرار كرد كه با تدابیر اندیشیده شده مشكل خاصی برای بازگشت زوار حسینی به كشور وجود ندارد و تردد در محور ها تحت كنترل است.
سلام امینی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت مرز مهران و بازگشت زوار از كربلای معلی، بیان كرد: الحمدالله تردد به شكل روان در حال انجام می باشد. بیشتر زائرانی كه از مرز مهران از كشور خارج شده اند، به كشور بازگشته اند. برمبنای آمار ها تا شب گذشته از كل زائرانی كه از مرز مهران خارج شده اند، تنها ۶۰۰ هزار نفر هنوز از این مرز به كشور بازنگشته اند. البته از آنجائیكه بعضی از زوار در راه بازگشت مرز مهران را انتخاب می كنند، افراد بیشتری قصد بازگشت به كشور را بوسیله این مرز داشته باشند.
ایشان سپس اظهار نمود: در مجموع تردد به شكل روان در حال انجام می باشد. در دو روز گذشته در شهر ایلام جمعیت زیادی حضور داشت. اما مشكل خاصی وجود ندارد و همه امكانات برای خدمت رسانی به زوائر اربعین حسینی برقرار است.
نماینده مردم ایلام در مجلس اشاره كرد: از ایلام تا مهران یك جاده اصلی وجود دارد كه آنرا جاده ایلام-صالح آباد- مهران می نامند. این جاده چهار بانده است و از حدود سه روز پیش بر بازگشت زوار یك طرفه شده است. یك محور دیگر به نام ایلام-ملكشاهی-مهران وجود دارد كه حالا دو طرفه است.
ایشان سپس اشاره كرد: مشكل خاصی برای بازگشت زوار حسینی به كشور وجود ندارد و امكانات برای خدمت رسانی به زوار برقرار است.

منبع: