یك منبع نظامی سوری: هر لحظه احتمال وقوع درگیری میان ارتش سوریه و تركیه وجود دارد

بهمن: یك منبع نظامی سوری از احتمال وقوع درگیری میان ارتش سوریه و تركیه در هر لحظه آگاهی داد.
به گزارش بهمن به نقل از روسیا الیوم، یك منبع نظامی سوری اعلام نمود كه ارتش سوریه در ۱۰ كیلومتری ارتش تركیه قرار گرفته است.
وی اضافه كرد: ارتش سوریه درخلال دو منطقه تل تمر و رأس العین قرار دارد.
این منبع اشاره كرد: هر لحظه امكان دارد درگیری هایی میان ارتش دو كشور به وقوع بپیوندد.
وی اشاره كرد: ۱۵ كامیون حامل لوازم لجستیكی از گذرگاه سیمالكا و از اقلیم كردستان عراق به سوریه وارد شده اند.

منبع: