مشاور رئیس جمهور: نام و سوابق و احكام قضات بركنار شده اعلام گردد

به گزارش بهمن مشاور رئیس جمهور خواهان اعلام نام و سوابق و احكام قضات بركنار شده از جانب قوه قضائیه شد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در حساب كاربری خود در توئیتر با اشاره به اعلام دادستان كل كشور در مورد بركناری ۵ قاضی فاسد نوشت:
«‏۱. نام و سوابق و احكام این ناقاضیان بركنار شده را اعلام كنید.
۲. اجازه ندهید این افراد به دنبال وكالت بروند.
۳. احكامی را كه این ناقاضیان صادر كرده اند باردیگر بررسی كنید.
۴. اجازه دهید تا زمان مشخصی مردم امكان شكایت و درخواست رسیدگی به تخلفات دیگر این ناقاضیان را داشته باشند.»