در دیدار با وزیر دفاع جدید تفلیس مطرح شد تاكید سفیر كشورمان بر تقویت مناسبات دو جانبه و منطقه ای ایران و گرجستان

بهمن: سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان با ایراكلی قریباشویلی وزیر دفاع جدید گرجستان دیدار و گفتگو كرد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در این دیدار طرفین بر روابط دوستانه دو كشور و اهمیت ثبات و امنیت منطقه تاكید كردند.
سید جواد قوام شهیدی سفیر كشورمان در این دیدار انتصاب ایراكلی قریباشویلی به این سمت را تبریك و بر اهمیت تقویت مناسبات دوجانبه و منطقه ای فی درخلال تاكید نمود.
همینطور در این دیدار عبادالله مختاری وابسته نظامی كشورمان در گرجستان با ابراز خرسندی از انتصاب وزیر دفاع جدید گرجستان، پیام تبریك وزیر دفاع كشورمان خطاب به وی را تقدیم كرد.