نامزد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهان حفظ برجام شد

به گزارش بهمن نامزد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جلسه پارلمان اروپا خواهان حفظ برجام با هدف دفاع از امنیت اروپا شد.

به گزارش بهمن به نقل از رویترز، «جوزف بورل» نامزد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جلسه پارلمان اروپا بر حفظ برجام تاكید نمود.
بورل كه در جلسه بررسی مسئولیت سیاست خارجی اروپا در پارلمان این اتحادیه حضور داشت، در سخنان خود اظهار داشت: برجام باید زنده نگه داشته شود تا بتوان از منافع و امنیت اروپا دفاع كرد و از وقوع چیزی بدتر جلوگیری نماییم.
«جوزف بورل»، دیپلمات ارشد اسپانیایی است كه ریاست پارلمان اروپا در سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ و وزارت خارجه اسپانیا را در كارنامه دارد و هم اكنون بعنوان نامزدی جانشینی «فدریكا موگرینی» در پست سیاست خارجی اتحادیه اروپا شناخته می شود.
بورل در حالی بر ضرورت حفظ توافق برجام سخن گفته كه اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته تعهدات خویش را در ارتباط با برجام عملی كند.