آغاز تحقیقات برای شناسایی افراد افراطی در نیروهای امنیتی فرانسه

بهمن: نخست وزیر فرانسه اعلام كرد بعنوان پیامد حمله به چهار پلیس در پاریس ماموریت شناسایی و تشخیص افراد افراطی در دو حوزه یعنی در اداره اطلاعات پلیس و سرویس های اطلاعاتی انجام می گیرد.
به گزارش بهمن به نقل از خبرگزاری آلمان، فرانسه می خواهد برای شناسایی افراد افراطی در اداره پلیس و سرویس های امنیتی خود چاره اندیشی كند. این تدابیر بعد از حمله به چهار پلیس پاریس اتخاذ شده است. عامل حمله پاریس در اداره پلیس خدمت می كرده است. ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه امروز یكشنبه ۱۴ مهر در یك مصاحبه مطبوعاتی اعلام نمود كه بعنوان پیامد حمله به چهار پلیس در پاریس ماموریت شناسایی و تشخیص افراد افراطی در دو حوزه یعنی در اداره اطلاعات پلیس و سرویس های اطلاعاتی انجام می گیرد. نخست وزیر فرانسه تاكید كرده است كه اولین تحقیقات و ماموریت شناسایی باید تا اختتام اكتبر به اتمام برسد و نتایج تحقیقات دوم نیز تا آخر سال در دسترس خواهد بود. طبق گفته نخست وزیر فرانسه تحقیقات داخلی برای شناسایی كارمندان افراطی انجام خواهد گرفت. نخست وزیر فرانسه همین طور گفت برای سرویس های مخفی فرانسه شناسایی تهدیدات داخلی اولویت دارد. در همین رابطه «فرانسوا ریكار» دادستان ضد تروریسم هم جزئیات مربوط به عامل حمله به پلیس پاریس را فاش كرد. بگفته دادستانی پاریس، مهاجمی كه روزپنچ شنبه ۳ اكتبر چهار نفر از همكاران خودرا با چاقو به قتل رساند، در ارتباط با گروه های سلفی بوده و احیانا از نظرات آنها متاثر شده است. ریكار گفته است مظنون درست پیش از این حمله دو چاقو خریده كه یكی از آنها فلزی و دیگری از جنس سرامیك بود. این مرد كه ۴۵ سال دارد كارمند پلیس فرانسه بوده است. او روز پنج شنبه ۱۱ مهر (سوم اكتبر) چهار همكار پلیس خودرا با چاقو كشت و دو نفر را زخمی كرد و سپس خود به ضرب گلوله مأموران كشته شد. بگفته دادستان ضد ترور فرانسه تحقیقات درباب پرونده مهاجم ۴۵ ساله هنوز ادامه دارد.

منبع: