بعیدی نژاد: ‏ غرامت دولت انگلیس به بانك ملت پرداخت گردید

بهمن: سفیر كشورمان در لندن تایید نمود كه ‏غرامت دولت انگلیس به بانك ملت كه بر مبنای رأی چهار ماه پیش دادگاه می باید به آن بانك پرداخت می شد، پرداخت شده است.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، حمید بعیدی نژاد در صفحه توییتر خود نوشت: این غرامت بر اساس رأی دادگاه بریتانیا و بعلت غیر قانونی بودن تحریم هایی است كه خزانه داری انگلیس از سال ۲۰۰۹ میلادی برای چند سال بر ضد بانك ملت اعمال كرده بود.
وی افزود: ‏نتیجه دادگاه بریتانیا و اجبار خزانه داری آن كشور به پرداخت غرامت به بانك ملت یك موفقیت مهم حقوقی برای ایران به حساب می آید.